Rotete mennesker

Jeg pratet nylig med faren min, om en person vi kjenner som er rotete og mest sannsynlig ganske deprimert.
Jeg uttalte at hvis denne personen bor rotete så kan det være fordi hun er deprimert, og alle tankene hennes er rettet innover.
Det er tross alt slik at deprimerte mennesker har en kraftig tendens til å fokusere på problemene sine og alt de er misfornøyde med, og de tenker mye på potensielle forklaringer på problemene sine.
Og siden vi har en begrenset kapasitet til konsentrasjon, samtidig som hjernen vår har tunnellsyn, så vil fokus på ett område bety at man har desto mindre fokus på alt annet.
Jo mer man grubler på en ting, desto mindre vil man derfor legge merke til andre ting rundt seg. Som feks rot, og hvordan man påvirker andre mennesker.
Et rotete menneske kan derfor være resultatet av at personen «har nok med sitt» eller «har større problemer enn som så».

Så begynte jeg å sammenligne med megselv. Jeg kan gjerne være rotete hjemme.
Betyr det at jeg er deprimert, at jeg «har nok med mitt», eller at jeg «har større problemer enn som så»?
Jeg føler meg overhodet ikke deprimert. I perioder har jeg hatt «større problemer» og kanskje «nok med mitt», men det gjelder ikke nå lenger.
Så hvorfor er jeg rotete da?
Jeg grubler riktignok mye på alt mulig rart, i likhet med hva jeg antar at deprimerte folk gjør.
Er det slik at folk som grubler veldig mye blir rotete, fordi fokuset hele tiden går innover på tankene sine, og man overser ting rundt seg?

Forskere og genier (som jo grubler mye) sies å ofte være diskre, og stereotypen er at de har bøker og duppeditter stående\liggende overalt.
Å gruble masse og ha fokus innover hele tiden, må vel kunne kalles å være introvert.
Er det sånn at introverter er mer rotete enn ekstroverter?
Nei.
Jeg kjenner introverter som er ryddige og ekstroverter som er rotete.

Hvis man ser på vitenskapelige eller pseudo-vitenskapelige artikler på nettet, så finner man mange teorier og påstander om hva det betyr å ha et rotete eller ryddig skrivebord.
Men det er STOR forskjell på skrivebordet på jobb og hvordan man har det hjemme. Skrivebordet mitt på jobb er feks helt tømt hver gang jeg går fra jobb, stikk motsatt av leiligheten min.
Hvis man skal vurdere personligheten utifra hvor ryddig\rotete en person er, så tror jeg man må vurdere det utifra hvor ryddig/rotete personen er der personen bruker mest tid og er mest segselv. I de fleste tilfeller så er dette på hjemmefront, særlig siden en del arbeidsplasser stiller krav til hvor ryddig arbeidsplassen skal være og hvordan det skal se ut. Kontoret er derfor ikke den beste indikator på personlighet.
Hvis man så bruker struktur og organisering på hjemmefronten som utgangspunkt til å vurdere personlighet, så påstår vitenskapelige artikler følgende:

Personlighet A Personlighet B
Egenskap Rotete Ryddig Bevist?
Politisk: Venstre Høyre
Fantasifullhet: Kreativ Konservativ Bevist
Teknologi: Nytenkende Tradisjonell Bevist
Sosialt: Selvstendig Team player
Altruisme: Mindre Mer Bevist

Etter å ha sett litt på hva slike artikler sier om ryddige og rotete personligheter, så tror jeg ikke det går an å påstå at noen har det bra eller dårlig kun utifra hvor ryddig/rotete vedkommende er.
Med unntak av tilfeller der folk har det helt ekstremt, når det ikke er plass til å gå på gulvet eller legge seg i senga eller sofaen, da tror jeg det er snakk om en ekstremform med flere mulige årsaker.

Reklamer